VẮC XIN VÔ HOẠT NHŨ DẦU PHÒNG NEWCASTLE

vulebaochau2020

New member
119155694_3347617481986271_7460254966915966542_n.jpg

Đặc điểm của vắc xin vô hoạt nhũ dầu: là một loại vacxin chết sử dụng bổ trợ là chất nhũ dầu, kích thích miễn dịch và giữ cho kháng nguyên tồn tại lâu trong cơ thể con vật và kéo dài thời gian miễn dịch bảo hộ:

▶️
Hiệu giá kháng thể duy trì ở ngưỡng cao: 6log2 – 11log2 (giá trị này của vắc xin sống 4log2-6log2)
▶️
Độ dài miễn dịch: bảo hộ cho gà trong khoảng thời gian trung bình 4-6 tháng (giá trị này của vắc xin sống 40 – 60 ngày).

MYVAC ND EMULSION: Là vắc xin ngoại nhập chất lượng cao công nghệ nhũ dầu giúp kháng nguyên được giải phòng từ từ nên tạo đáp ứng miễn dịch kéo dài.
✅
Kích thích nhẹ tại ví trí tiêm, thu hút các tế bào miễn dịch, tạo đáp ứng miễn dịch mạnh hơn
✅
Cân bằng hoàn hảo yếu tố an toàn và hiệu quả miễn dịch
✅
Tiêm nhẹ tay, không tắc kim, không áp xe, hấp thu nhanh.

Với các giống gà thả vườn, gà ta nuôi dài ngày, chỉ cần chủng MYVAC ND EMULSION 1 lần duy nhất vào giai đoạn gà 21-35 ngày tuổi là đã có thể duy trì ngưỡng kháng thể tối ưu (>6log2) để bảo hộ cho gà đến ngày xuất bán.

TỐI ƯU LỊCH VẮC XIN PHÒNG NEWCASTLE CHO GÀ TA
🐓
𝟮 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝘂̉𝗻𝗴 𝘃𝗮̆́𝗰 𝘅𝗶𝗻 𝗡𝗲𝘄𝗰𝗮𝘀𝘁𝗹𝗲 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ 𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗮̀ đ𝗲̂́𝗻 𝗸𝗵𝗶 𝗻𝗮̀𝗼?
Thông thường, Gà được chủng 02 lần Vaccine sống phòng Newcastle ở giai đoạn gà con sẽ có khả năng duy trì ngưỡng kháng thể bảo hộ cho gà trong khoảng 60 – 70 ngày tuổi ở mức hiệu giá kháng thể từ 4log2 - 6log2. Sau thời gian này nếu không được tái chủng thì gà sẽ rất dễ mắc bệnh.
Bên cạnh đó, dưới tình hình áp lực mầm bệnh cao và sự lưu hành của các chủng virus cường độc tại Việt Nam, các nghiên cứu đã cho thấy việc duy trì ngưỡng hiệu giá kháng thể từ 6log2 – 11log2 sẽ giúp bảo vệ đàn gà tốt nhất. Hơn thế nữa, việc kết hợp miễn dịch dịch thể với “hàng rào” miễn dịch tế bào mới đủ để bảo hộ toàn diện cho gà (không có tỷ lệ chết và biểu hiện triệu chứng bệnh).
➡️
Như vậy, việc tái chủng vắc xin sống thông thường bằng cách nhỏ hoặc cho uống cũng không phải là phương án tối ưu do ngưỡng kháng thể sau chủng vắc xin sống chỉ từ 4log2 – 6log2.
Điều này đặt ra bài toán đối với lịch vắc xin phòng Newcastle cho các giống gà ta (gà bản địa) có thời gian nuôi rất dài (thường > 85 ngày hoặc lên tới > 5 tháng) tại Việt Nam: 1 là tái chủng vào thời gian nào và 2 là dùng loại vắc xin nào để đảm bảo 02 điều kiện vừa gia tăng HGKT > 6log2 vừa kéo dài thời gian bảo hộ cho gà đến ngày xuất bán.
-----------------------------------------------------
🐓
𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ 𝗴𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̉𝗶 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗡𝗲𝘄𝗰𝗮𝘀𝘁𝗹𝗲 đ𝗲̂́𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗯𝗮́𝗻 đ𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗴𝗶𝗼̂́𝗻𝗴 𝗴𝗮̀ 𝘁𝗮 (𝗴𝗮̀ 𝗯𝗮̉𝗻 đ𝗶̣𝗮) 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺
Hai giải pháp cho hiệu quả cao và phù hợp với tình hình dịch tễ tại Việt Nam hiện nay là sử dụng vắc xin sống chủng mạnh và vắc xin vô hoạt nhũ dầu.
𝗩𝗼̛́𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗩𝗮̆́𝗰 𝘅𝗶𝗻 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗻𝗵
Đặc điểm của vắc xin sống chủng mạnh: là vắc xin sử dụng chủng Mukteswar (chủng M) – có tính kháng nguyên mạnh nhất trong tất cả các chủng được sử dụng để sản xuất vắc xin sống (F/B1/V4/Lasota,…), giúp:
👉
Kích thích gà đáp ứng miễn dịch nhanh – mạnh: kết quả thực nghiệm sau 1 tuần hiệu giá kháng thể đã lên trên ngưỡng bảo hộ
👉
Bảo hộ cao trong trong điều kiện áp lực mầm bệnh cao hoặc có sự lưu hành của các chủng cường độc
Do đó việc khuyến cáo sử dụng Vắc xin sống chủng mạnh MYVAC ND-S được áp dụng cho các đàn gà ta nuôi từ 85 ngày trở lên đã được áp dụng hơn 10 năm nay và mang lại hiệu quả tối tưu.
𝗩𝗼̛́𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗩𝗮̆́𝗰 𝘅𝗶𝗻 𝗻𝗵𝘂̃ 𝗱𝗮̂̀𝘂
Đặc điểm của vắc xin vô hoạt nhũ dầu: Là một loại vacxin chết sử dụng bổ trợ là chất nhũ dầu, kích thích miễn dịch và giữ cho kháng nguyên tồn tại lâu trong cơ thể con vật và kéo dài thời gian miễn dịch bảo hộ:
👉
Hiệu giá kháng thể duy trì ở ngưỡng cao: 6log2 – 11log2 (giá trị này của vắc xin sống 4log2-6log2).
👉
Độ dài miễn dịch: bảo hộ cho gà trong khoảng thời gian trung bình 4-6 tháng (giá trị này của vắc xin sống 40 – 60 ngày).
Dựa vào các giống gà, thời gian nuôi, điều kiện dịch tễ người chăn nuôi có thể lựa chọn loại vắc xin và điều chỉnh lịch vắc xin phù hợp hoặc liên hệ trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật của GREENPHARMA để được tư vấn và hỗ trợ.
 
Top